Targi Texcare 2012 Frankfurt

Przedsiębiorstwo

„ALUX” Aleksander Więckowski
Ul. Karpacka 50, 43-316 Bielsko-Biała
NIP 547-00-00-997

zrealizowało projekt pn.:

„Udział firmy ALUX w targach TEXCARE INTERNATIONAL 2012 FRANKFURT w Niemczech jako wystawca.” Umowa UDA-RPSL.01.02.04-00-UN6/12-00

Wartość projektu: 75.425,21 zł
Wartość dofinansowania: 42.764,79 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna dopowiedź na realne potrzeby"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl