Jak zamawiać?

 
 • Zapytania cenowe i techniczne przyjmujemy telefonicznie, faxem lub emailem (można skorzystać z formularza znajdującego się na stronie Kontakt lub z druku dostępnego tutaj).
 • Zamówienia przyjmujemy tylko pisemnie (fax lub email). Przy wysyłaniu zamówienia z naszego formularza prosimy nie zapomnieć o podaniu adresu i numeru NIP firmy w celu wystawienia faktury.
 • Prowadzimy sprzedaż wysyłkową na terenie całego kraju i za granicę. Towar wysyłamy pocztą lub kurierem firmy DHL, z którą mamy podpisaną umowę.
 • W przypadku zamawiania części lub akcesoriów prosimy o podanie naszych numerów katalogowych produktów. Znacznie ułatwi i przyspieszy to realizację wysyłki.

Zapraszmy do współpracy!


 

Warunki sprzedaży / dostawy towaru

 

Zamówienia
 • Przyjmujemy tylko zamówienia pisemne.
 • Zamówienie jest realizowane po jego potwierdzeniu, które otrzymuje kupujący.
Ceny i warunki płatności
 • Wszystkie ceny są cenami netto. Przy sprzedaży wewnętrznej (kraj - POLSKA) są one zwiększane o podatek VAT. Ceny i warunki płatności są ustalane oddzielnie dla poszczególnych klientów to jest handlowców, odbiorców z przemysłu i rzemiosła.
Dostarczenie towaru
 • ALUX rezerwuje sobie prawo do ustalenia terminu wysyłania towaru uwarunkowane stanem magazynowym.
Koszt wysyłki
 • Wszystkie dostawy następują na bazie EX-WORKS (z zakładu). Wysyłka dostarczona jest przewoźnikiem zakontraktowanym z ALUX lub przewoźnikiem wskazanym przez kupującego na piśmie.
 • Wszystkie dostawy dostarczane przewoźnikiem zakontraktowanym z firmą ALUX są ubezpieczone zgodnie z warunkami umowy zawartej miedzy naszą firmą a firmą przewozową.
 • Koszty opakowania zależne są od wartości i objętości towaru.
Reklamacja / zwrot towaru
 • Reklamacje muszą być zgłaszane pisemnie w ciągu 7 dni od daty przyjęcia towaru.
 • Kupujący musi sprawdzić zawartość dostawy i jej zgodność z zamówieniem natychmiast po otrzymaniu towarów. Jeżeli towar ulegnie uszkodzeniu w czasie transportu należy natychmiast sporządzić protokół rzeczywistego przyjęcia oraz powiadomić kuriera. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.
 • Ewentualne zwroty towaru muszą być bezwzględnie wcześniej uzgadniane z naszą firmą przeciwnym wypadku towar nie będzie przyjęty.
 • Noty uznaniowe są wystawiane tylko na towary nieuszkodzone, nieużywane i oryginalnie opakowane. Jeżeli nie jesteśmy odpowiedzialni za zwrot towaru (np. pomyłkowe lub błędne zamówienie) wszelkie koszty manipulacyjne ponosi kupujący.
Prawo własności
 • Wszystkie towary pozostają w całości naszą własnością, aż do pełnego zapłacenia rachunku.
Postępowanie sądowe
 • Wszelkie spory rozstrzygane będą na mocy postępowania sądowego w Sądzie w Bielsku-Białej.