Formy prasowalnicze

WA-101

do rękawów

WA-102

do szwów rękawów

WA-103

do szwów zewnętrznych rękawów

WA-104

uniwersalny do prasowania kształtowego żakietu i góry spodni

WA-105

do spódnic uniwersalny

WA-106

do marynarek uniwersalny

WA-107

do główki rękawa – bez grzałki

WA-108

do szwów nogawek

WA-109

do rękawów (tylko do stołu WA-7)

WA-110

do szwów nogawek

WA-111

do prasowania czapek i kaszkietów

WA-112

do prasowa kształtowego marynarek

WA-113

do szwów krawędzi marynarki – bez grzałki

WA-113/4

do szwów krawędzi marynarki – bez grzałki

WA-113/5

do szwów krawędzi marynarki – bez grzałki

WA-114

do prasowania grzbietów marynarek

WA-116

WA-117

WA-118

WA-120