Targi ExpoDetergo 2010 Mediolan

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

"Udział w targach EXPO DETERGO INTERNATIONAL w Mediolanie we Włoszech jako wystawca, szansą zdobycia nowych rynków"

Wartość projektu: 55119,45 zł Wartość dofinansowania: 23632,83 zł

Beneficjent: Zakład Wielobranżowy "ALUX" Aleksander Więckowski Ul. Karpacka 50, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na www.rpo.silesia-region.pl